+381 (0)63/681-155

+381 (0)21/557-056

prijem@mcpoliklinikasimed.com

Specijalističke delatnosti MC Poliklinike SIMED

Sportska medicina


U ambulanti za sportsku medicinu se sprovodi preventivna i kurativna zdravstvena zaštita sportista takmičara, sportskih radnika i rekreativaca.

Preventivna zdravstvena zaštita

- Sistematski pregledi sportista svih uzrasnih kategorija
- Savetovanje o ishrani i korišćenju suplemenata u sportu
- Savetovanje o korišćenju ortoza u sportu
- Programi za prevenciju uobičajenih sportskih povreda
- Programiranje fizičke aktivnosti nesportista

Kurativna zdravstvena zaštita

- Lečenje povreda i bolnih stanja (kompletna fizikalna i kinezi terapija)
- Rehabilitacija nakon operativnog lečenja povreda koštano zglobnog i mišićnog sistema
- Lokalna infiltracija leka
- Programiranje i praćenje rehabilitacionog treninga