+381 (0)63/681-155

+381 (0)21/557-056

prijem@mcpoliklinikasimed.com

Specijalističke delatnosti MC Poliklinike SIMED

Endokrinologija


U endokrinološkom delu poliklinike obavljaju se pregledi, započinje dijagnostika i uvodi terapija i praćenje pacijenata sa različitim endokrinološkim i metaboličkim oboljenjima. Pacijenti se najčešće javljaju sa oboljenjima štitaste žlezde, dijabetesom, poremećajima metabolizma masti u krvi, gojaznošću, zatim bolestima hipofize, nadbubrežnih i paratireoidnih žlezda. Takođe, veoma često u ordinaciju dolaze pacijentkinje u postmenopauzi, sa različitim klimakteričnim tegobama, osteoporozom, koje endokrinolog, na osnovu svog dugogodišnjeg iskustva, savetuje u pogledu mogućnosti primene hormonske terapije. U našoj poliklinici pacijentima je omogućeno da im se uradi punkcija čvora u štitastoj žlezdi pod kontrolom ultrazvuka.

Punkcija čvora štitaste žlezde pod kontrolom ultrazvuka


Punkcija čvorova u štitastoj žlezdi pod kontrolom ultrazvuka je važna metoda u razlikovanju dobroćudnih i zloćudnih nodusa. Zloćudni tumori štitaste žlezde su prisutni u manje od 5% čvorova i jako je važno na vreme postaviti dijagnozu. Od kako je punkcija uvedena kao standardna metoda u dijagnostici čvorova štitaste žlezde značajno se smanjio broj nepotrebnih operacija. Za ovu intervenciju nije potrebna bilo kakva priprema pacijenta, osim u slučaju da uzima lekove za razređivanje krvi (Sintrom, Farin...). Punkcija se izvodi u ležećem položaju tankom iglom (koja se koristi i za vađenje krvi iz vene). Prilikom ulaska igle u čvor njena putanja i položaj se kontrolišu ultrazvukom da bi se smanjio broj komplikacija, ali i da bismo bili sugurni da je uzorak tkiva uzet baš iz samog čvora. Sadržaj igle se istiskuje na staklenu pločicu koja se nakon sušenja i farbanja prosleđuje patologu da je pregleda pod mikroskopom. Komplikacije su velo retke, najčešće pacijenti navode blag bol u grlu prilikom gutanja u trajanju od par sati do dva dana, što je posledica stvaranja hematoma u čvoru i povećanje njegovog volumena. Citološki nalaz se klasifikuje prema Betesda sistemu i to mnogo pomaže endokrinologu da napravi dalji plan lečenja. Najveći značaj rezultati citološkog pregleda imaju kada se tumače zajedno sa laboratorijskim nalazima tiroidne funkcije i tumorskih markera.