+381 (0)63/681-155

+381 (0)21/557-056

prijem@mcpoliklinikasimed.com

Specijalističke delatnosti MC Poliklinike SIMED

Fizikalna medicina i rehabilitacija


U MC polikinici Simed pružaju se kompletne medicinske usluge iz domena rehabilitacije i fizikalne medicine, koje uključuju dijagnostiku i terapiju bolnih stanja nakon povreda zglobova, kostiju, iščašenja zglobova, povreda ligamenata i nerava. Lečenje bola vezano za tegobe u kičmenom stubu (vratna,grudna i krsna kičma). Dijagnostika i lečenje svih reumatskih oboljenja.

Terapija obuhvata kompletnu fizikalnu terapiju uključujući: elektroterapiju, ultrazvučnu terapiju, magnetoterapiju, laseroterapiju i kineziterapiju.