+381 (0)63/681-155

+381 (0)21/557-056

prijem@mcpoliklinikasimed.com

Specijalističke delatnosti MC Poliklinike SIMED

Fizikalna medicina i rehabilitacija


U MC polikinici Simed pružaju se kompletne medicinske usluge iz domena rehabilitacije i fizikalne medicine, koje uključuju dijagnostiku i terapiju bolnih stanja nakon povreda zglobova, kostiju, iščašenja zglobova, povreda ligamenata i nerava. Lečenje bola vezano za tegobe u kičmenom stubu (vratna,grudna i krsna kičma). Dijagnostika i lečenje svih reumatskih oboljenja.

Terapija obuhvata kompletnu fizikalnu terapiju uključujući: elektroterapiju, ultrazvučnu terapiju, magnetoterapiju, laseroterapiju i kineziterapiju.

Reumatske bolesti su velika grupa oboljenja koja u većini slučajeva počinju sa simptomima bola, zamora, jutarnje ukočenosti, otoka zglobova. Dijagnoza reumatskih bolesti se postavlja na osnovu anamneze, kliničkog pregleda, laboratoriskih nalaza i metoda vizualizacije (rentgen, ultrazvuk, magnetna rezonanca).

Opšti prisncipi lečenja reumatskih bolesti obuhvataju primenu: medikamentne terapije, metoda fizikalne i rehabilitacione medicine (fizikalni agensi, kineziterapija, okupaciona terapija, hidrokineziterapija) koje su usmerene na povratak funkcionalnih sposobnosti.

Razlozi za javljanje specijalistima fizikalne medicine i rehabilitacije kao i reumatologije, mogu biti različiti.

Evo nekih od primera:

FIBROMIALGIA

Fibromialgia je hronična bolest nepoznate etiologije koja se karakteriše pojavom spontanih raširenih bolova u rukama, nogama, vratu i leđima koji su praćeni fizičkim zamorom uz prisutnu hroničnu nesanicu, otežane mentalne funkcije koje podrazumevaju teškoće u učenju i koncentraciji, umor nakon buđenja, utrnutost u rukama i nogama, bol u stomaku ili karlici. Dijagnoza fibromijalgije podrazumeva postojanje navedenih simptoma u trajanju minimalno 3 meseca, na koje se najčešće nadovezuje stalna glavobolja i depresija.

Terapija fibromijalgije podrazumeva uvođenje malih doza lekova sa dugotrajnom primenom uz postepeno povećanje doze. Najčešće, primena konvencionalnih lekova protiv bola kod pacijenata sa fibroimalgijom ne dovodi do smanjenja tegoba. Potreban je multidisciplinarni pristup (lečenje hroničnog bola, lečenje depresije, nesanice, glavobolje) da bi terapija imala odgovarajući uspeh.

Najčešće  postavljena pitanja pacijenata  u vezi sa fibromijalgijom su:

  1. Koje vežbe mogu da pomognu u smanjenju bola i zamora ?

Odgovor: Sve vrste aerobnih vežbi (brzi hod, ples, vožnja biciklom), vežbe snage, balansa vežbe relaksacije, vežbe disanja, vežbe u vodi. Izrazito povoljan učinak na fibromijalgiju imaju vežbe pokretom ( TAI-chi , Yoga )

  1. Koje metode osim zvanične medicine mogu da pomognu u terapiji pacijenata sa fibromijalgijom?

Odgovor: primena određenih komplementarnih metoda kao što je homeopatija, akupunktura, hiperbarična terapija, muzikoterapija imaju značaj u redukciji bola kod pacijenata sa fibromijalgijom.

BOL U DONJEM DELU LEĐA

Bol u donjem delu leđa je čest globalni problem. Od 85 do 95 % ljudi koji se jave u primarnu zravstvenu zaštitu  nemaju dokazan uzrok bola u leđima, pa govorimo o nespecifičnom bolu u leđima. Specifični uzroci bola u donjem delu leđa mogu biti osteoporotični prelomi pršljenova, zapaljenska oboljenja kičmenog stuba, tumori, infekcije, degenerativna oboljenja kičmenog stuba (diskus hernije). Procenjeno je da najmanje 1 od 3 osobe koje žive sa hroničnim bolom u donjem delu leđa pate od smenjene radne sposobnosti i imaju ograničenja u socijalnim aktivnostima i otežanu brigu o sebi.

Vežbanje je ključni deo efikasnog tretmana hroničnog bola u donjem delu leđa. Smernice za lečenje bola u leđima podrazumevaju različite metode fizikalne medicine i rehabilitacije, kao i terapiju bola primenom analgetika. Iako postoje razlike u pojedinim smernicama za lečenje – terapijsko vežbanje je preporučeno od strane svih. Takav pristup ima mnoštvo koristi kao što su povećanje kvaliteta fizičke spremnosti pacijenta, poboljšanje raspoloženja, sna, povećanje tolerancije na stres, poboljšanje mentalnih funkcija. Sprečavanje ponovnih epizoda bola u leđima podrazumeva mere koje uključuju smanjenje fizički zahtevnog posla, korekcija neprirodnih položaja tela, obučavanje radnika zaštitnim položajima pri radu kao i prilagođavanje radnih stanica i industrijskih linija radnicima. Pojedine preporučene individualne preventivne mere (npr. upotreba zaštitnog pojasa - midera) nisu korisne u prevenciji bola u leđima, ali sprovođenje vežbi na poslu uz zaštitne položaje i pokrete doprinosi prevenciji bola u leđima.

Najčešće postavljena pitanja pacijenta u vezi sa bolom u donjem delu leđa:

  1. Da li treba da mirujem ukoliko imam bol u donjem delu leđa?

Izbegavanje aktivnosti za koje se smetra da povećevaju nivo bola kod pacijenata sa bolovima u leđima donosi niz štetnih posledica uključujući i rizik od povećanja straha od određenih aktivnosti ili rizik od onesposobljenosti usled bola.

  1. Da li treba da izbegavam neke pokrete?

Potrebno je izbegavanje podizanja tereta i savijanje tela put napred.

  1. Da li treba da budem na višemesečnom bolovanju?

Povratak na posao zavisi od razloga pojave bola u leđima, kao i težine kliničke slike, ali se nakon jednog meseca predlaže povratak na posao.

ZNAČAJ ULTRAZVUČNE DIJAGNOSTIKE U REUMATOLOGIJI

Uvođenje dijagnostičkog ultrazvuka muskuloskletenog sistema omogućilo je raniju dijagnozu kao i praćenje pacijenata sa raznim reumatskim oboljenjima (reumatoidni artritis, psorijazni arthritis, degenerativna oboljenja perifernih zglobova, vanzglobna reumatska oboljenja, stanja nakon sportskih povreda).

Dijagnostički ultrazvuk omogućava vizualizaciju ranih inflamatornih promena u zglobovima, sinovijama i mekom tkivu. Rana detekcija lezija omogućava pravovremeno reagovanje i lečenje, kako bi se sprečila ireverzibilna oštećenja zglobova.