+381 (0)63/681-155

+381 (0)21/557-056

prijem@mcpoliklinikasimed.com

Specijalističke delatnosti MC Poliklinike SIMED

Pulmologija


Ako imate bol u grudnom košu, kašalj, gušenje - javite se pulmologu u našoj poliklinici. Mi ćemo laboratorijskim analizama krvi, brisevima i pregledom iskašljaja, alergološkim testiranjem, radiogramom grudnog koša, a ukoliko je potrebno i snimanjem na CT aparatu, spirometrijom - utvrditi ili isključiti oboljenje pluća.

U MC poliklinici SIMED se mogu sprovesti ili zakazati sve dijagnostičke procedure koje su potrebne za postavljanje dijagnoze bolesti disajnih puteva (akutni i hronični bronhitis, bronhijalna astma, plućni emfizem), pluća (pneumonija,bolesti plućnog intersticijuma) i plućne maramice (pleuritisi različitog porekla). Takođe se sprovodi i odgovarajuće ambulantno lečenje i praćenje ovih bolesti. Uz to, u sklopu pulmološke službe se rade i konsultativni pregledi prema indikaciji lekara drugih specijalnosti ili po želji samih pacijenata.