+381 (0)63/681-155

+381 (0)21/557-056

prijem@mcpoliklinikasimed.com

Specijalističke delatnosti MC Poliklinike SIMED

Neurologija


Neurologija je nauka koja se bavi proučavanjem bolesti nervnog sistema u najširem smislu, odnosno, dijagnostikom i lečenjem primarnih neuroloških oboljenja kao i cerebrovaskularnih poremećaja koji su u stalnom porastu i jedan od najčešćih uzroka smrti kod nas i u svetu.

Parazitarne bolesti nervnog sistema (kod nas najčešće u okviru trihineloze) poseban su problem,zbog najrazličitijih kliničkih manifestacija. Ujedi krpelja mogu biti uzrok bolesti nervnog sistema u svojoj kasnijoj fazi.

Veliki broj epilepsija i sve veći broj tumora centralnog i perifernog nervnog sistema, kao i demijelinizacioni procesi, razlozi su za učestala obraćanja članova mlade populacije neurolozima,dok je kod starije populacije evidentan porast demencija,čime je sve opterećenija uža porodica, ali i društvo u celini. Infarkti mozga i moždane hemoragije koje mogu biti spontane ili iz rupturirane aneurizme, sve su zastupljeniji kod mlađih bolesnika.

Kada se javiti neurologu? Svaka glavobolja, bila lokalizovana ili difuzna, učestala ili kontinuirana i rezistentna na simptomatsku terapiju, posebno ako je praćena i nekim neurološkim deficitom,zahteva pregled neurologa. Svaka kriza svesti, a pogotovo ako je ponovljena, dovodi bolesnika na pregled neurologu. Iznenadna, makar i kratkotrajna dezorijentacija u poznatom prostoru ili kratkotrajni prekid misaonog toka, izazivaju pažnju okoline i ukazuju na potrebu konsultacije neurologa. Pojedinačne ili udružene slabosti kranijalnih nerava sa - ili bez slabosti ekstremiteta, ponekada sa poremećajem funkcije sfinktera ili sa iznenadnim gubitkom svesti, razlog je za hitnu neurološku obradu. Pojava tremora glave ili ekstremiteta, poremećaj govora, rukopisa, šeme hoda ili otežano gutanje, upućuju bolesnike da, pored internističke obrade, potraže i konsultuju neurologa.

U cilju dijagnostike svih navedenih bolesti na raspolaganju su vam mogućnosti, osim pregleda iskusnog specijaliste i dijagnostičke metode: kako ultrazvučne (dopller), tako i CT, MRA/MRI, te laboratorijske analize.